České středohoří

České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Z hlediska horopisného patří do Podkrušnohorské oblasti. 84 % území zaujímá Chráněná krajinná oblast České středohoří (CHKO České středohoří) o výměře 1063,17 km². Nejvyšším vrcholem je Milešovka (837 m).
Rozlohou 1266 km², délkou přes 70 km a šířkou až 25 km patří České středohoří k menším celkům. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti a je i jejím nejmohutnějším projevem v Česku.